หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
กพ 0023.5/ว 193 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 192 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคา BOQ มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 191 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 091 1-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 091 2-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 091 3-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 2036
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player