หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
กพ 0023.3/ว 3157 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3134 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3144 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 3138 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม  [ 5 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3110 การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  [ 4 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3095 ขอส่งรายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2050
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player