หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
กพ 0023.3/ว 091 4-การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 190 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 094 การซักซ้อมการประมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 2239 แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 093 การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 2208 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2036
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player