หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ของเทศบาลเมืองหนองปลิง   24 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   7 ม.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)   7 ม.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   7 ม.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1)   4 ม.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   4 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์   3 ม.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)   3 ม.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลิง    3 ม.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย   3 ม.ค. 2562 35
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 49
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player