หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป 7)   18 ส.ค. 2558 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแก้ไขวันสอบ   14 ส.ค. 2558 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   11 ส.ค. 2558 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย   29 ก.ค. 2558 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการรับสมัครหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   17 ก.ค. 2558 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)   14 ก.ค. 2558 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์ฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น   7 ก.ค. 2558 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร   7 ก.ค. 2558 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ต้านยาเสพติด ตำบลหนองปลิง   22 พ.ค. 2558 260
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองหนองปลิง   21 พ.ค. 2558 539
<< หน้าแรก...     44      45      46      47     (48)     49   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player