ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 90 )
32.49%
ด้านสาธารณูปโภค ( 89 )
32.13%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 87 )
31.41%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 10 )
3.61%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
0.36%